Persondatapolitik for Brovang Skilte ApS


I henhold til persondataforordningen skal Brovang Skilte ApS give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler oplysninger omkring dig.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Brovang Skilte ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Brovang Skilte ApS
CVR-nr. 12974140
Industrivænget 37
3400 Hillerød
Danmark
+45 4826 4705
kontoret@brovang.dk

Nedenfor er Brovang Skilte ApS betegnet som BROVANG. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

I nedenstående situationer behandler Brovang dine personoplysninger til de i overskrifterne skitserede formål.

Registrering af personoplysninger på kunder, ansatte hos kunder, personer der fremgår af tryksagerne.
 

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f
 

Kategorier af oplysninger

Almindelige personoplysninger som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, medarbejdernummer, bilregistreringsnummer samt øvrige virksomhedsoplysninger.
 

Personoplysningerne kan videregives til

e-conomic (Brovang’ s ERP-system), BROVANG’ s leverandører samt BROVANG’ s øvrige relevante samarbejdspartnere.
Dine oplysninger kan, hvis opgaven kræver det, videregives til BROVANG’ s leverandører i EU, EØS samt udenfor EU’ s grænse.
 

Behandling

Behandling af personoplysninger modtaget fra kunder sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisations- og adgangsstyring og logning.
Inhouse opbevares al fysisk materiale aflåst. Ved opgaver ude af huset, hvor fysisk materiale optræder, i form af fysisk ordre eller lignende materiale, hvor personoplysninger fremgår, opbevares disse i lukket mapper.
 

Opbevaring

Personoplysninger der behandles i forbindelse med kundeforhold slettes senest 5 år efter, at der har været kontakt med kunden eller given medarbejder hos kunden, medmindre der er særlige forhold, der begrunder en længere opbevaring. Hvis personoplysninger skal opbevares udover de 5 år, aftales dette skriftlig med kunden og revurderes løbende alt efter kundeforholdets status eller eventuelle ophør.
 

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at den interesse, som Brovang har i at behandle dine oplysninger som en del af vores arbejdsgang, går forud for dine interesser som registreret.
 

Retten til at trække samtykke tilbage

Så frem behandlingen af dine oplysninger beror på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 

Sikkerhed

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med BROVANG’ s interne retningslinjer, som bl.a. indeholder tekniske og organisatoriske retningslinjer. BROVANG’ s medarbejdere er instrueret i disse retningslinjer.
 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berig􀆟gelse (retelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret till sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • Ret til at transmitere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Bliv ringet op og hør mere
Navn:
*
Virksomhed:
*
Telefonnummer:
*
Email:
*
Hvad kan vi hjælpe med?:
*
Brovang Skilte & Design

Industrivænget 37
3400 Hillerød
Telefon: 4826 4705
E-mail: salg@brovang.dk
CVR: 12974140
Telefontid
Mandag - torsdag kl. 8-15.30
Fredag kl. 8-14

Åbningstider Showroom
Mandag - torsdag kl. 8-15
Fredag kl. 8-14
 
Salgsbetingelser
Cookiepolitik
Persondatapolitik
Følg os online

LinkedIn
Instagram
Facebook
Youtube
Brovang Skilte & Design | Industrivænget 37 | 3400 Hillerød | Tlf.: 4826 4705